World

Tarım yüzyılının yol haritası çiziliyor

TÜrkiye Yüzyılı’nın başlamasıyla tarım yüzyılının da hazırlıkları başladı. Orta Vadeli Program’da (OVP) dijital ve yeşil dönüşümle ithalata bağımlılığı azaltmaya ve arz güvenliğini temin etmeye yönelik ulusal kritik hammaddeler stratejisinin hazırlanacağı açıklandı. Stratejide tarımda atık azaltma, yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliği ve su kaynaklarının korunması yollarıyla sağlanacak yeşil dönüşüm, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Tarladan Sofraya” stratejisine de entegre edilecek. Bakanlığın yeşil dönüşüm hamlesi, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretimin merkezi haline gelecek Sera Organize Tarım Bölgeleri olacak. Buralarda yapılan kent tarımı uygulamalarıyla üreticiyle tüketici arasındaki mesafe kısaltılarak gıda sisteminin çevresel ayak izi azalacak, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı karşısında gıda güvenliği sağlanmış olacak. Arz şoklarının görülebildiği tarımın her bir alt sektöründe arz riskleri ortaya konarak Üretim-İhracat-İthalat Konsolidasyon Programı hazırlanacak.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button